КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МИРОТВОРЦІВ

 

Візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці!

Про нас

Контакти

Про проект

В С Т У П

Миротворець - той хто сприяє примиренню, усунення міжусобиці, встановлення миру, наведення порядку, запобігання етнічних протистоянь і знищення народу іншої національності. Коли виникала війна або якийсь конфлікт, завжди знаходилися люди, які харчувалися встановити мир, стаючи між протиборчими сторонами.
Україна ніколи не була агресивною країною. Її військовослужбовці завжди виступали миротворцями. Починаючи з 1992 року вона направляла свої невеликі військові підрозділи і групи в склад місій ООН д Боснії і Герцеговини, до Східної Славонії і Анголи, Косово і Македонії, Гватемали і Хорватії, Афганістану і Таджикистану, Ефіопії і Еритреї, Сьєра-Леоне і Ліберії, до гуманітарної місії в Кувейті, до багатонаціональних сил в Іраку. Як ми бачимо географія української миротворчої діяльності дуже широка і багатогранна.
Знаходячись тисячі кілометрів від рідної землі, наші миротворці стоять на лінії вогню протиборчих сторін, виконуються чесно свій обов'язок, тим самим рятуючи тисячі життів людей інших національностей, звеличуючи славу своїй Державі, шліфують власний професіоналізм. І не просто с вуст багато зіркових іноземних генералів звучали слова «Ми не випадково вважаємо український контингент одним з найкращих в Місії».
Кожен, хто хоч раз був «миротворцем», носив блакитний берет воїна Організації Об'єднаних Націй, завжди з завмиранням серця слухає повідомлення про чергову ротації миротворчого підрозділу, про події, що відбуваються в місіях за участю українських військових. Вони дізнаються «своїх», зустрічаються, згадують часи спільної служби і, на жаль, поминають побратимів, які віддали своє життя заради життя інших. Ми повинні завжди пам'ятати тих, хто віддав життя на території інших держав заради миру на Землі.
Після виконання обов'язку, вони обпалені війною повертаються на Батьківщину і відразу ж, з перетинання кордону, вона їх забуває. Проходить час і з'являються різні проблеми із здоров'ям, з психікою і ні депутатам, які приймали рішення на відправку миротворців, ні рідного Міністерство, ні кому немає справи до миротворця, виживай сам як хочеш.
Так давайте ж самі, візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці !

ПРО ПРОЕКТ.

У період загального Інтернету, наша організація не могла залишитися осторонь від створення свого інтернет ресурсу.
На наш погляд цей сайт є життєво необхідним для усіх миротворців Україні. На ньому ми постоянко будемо інформувати всіх про події які відбуваються в світі і конкретно в країнах де знаходяться наші миротворці,
Сторінки нашого сайту повинні стати сторінками для спілкування миротворців всього світу, а так само людей, котрим була надано допомога або яким врятували життя.
Невпинно йде час вперед, йдуть з життя солдати і офіцери миротворчих Місій, деякі подробиці подій їх діяльності починають переписувати не в тому ракурсі як вони були, а так як потрібно деяким чиновникам. Щоб на Землі залишилася правда про наших миротворців, в цьому проекті ми передбачили розділ «Пишемо історію».
Ми повинні написати її правдивою, передати все що бачили очі і відчувало серце очевидців. У ній повинно знайтися місце кожному українському миротворцю.
Все це ми можемо зробити тільки з Вашою допомогою, тому і просимо надсилайте свої спогади про перебування в миротворчих підрозділах, присилайте фотографії. Не соромтеся свого письмового викладу тексту, пишіть все від душі, як воно було і відверто передавайте всі свої почуття тих подій.
Наш проект має допомогти сім'ям і рідним миротворців які виконували і виконують свою нелегку Місію далеко від Батьківщини.
Цей сайт розрахований стати рупором миротворців, де кожен може висловитися на всі теми звий миротворчої діяльності.
Існує багато ідей по розвитку нашого проекту. У перспективі дамо можливість кожному учаснику публікувати свої фотографи і багато іншого. Прохання до вас колеги перетворити наш сайт у свій рідний і теплий куточок в Інтернеті.
Пишіть нам про себе, про цікаві події і переміни у вашому житті. Давайте зустрічатися, обмінюватися думками і пам'ятати про наші миротворчі справи.
Група творців сайту висловлює подяку всім, хто сприяв у його створенні.
Дякуємо за вашу допомогу!

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Київським обласним
управлінням юстиції
Наказ № 298/5
Свідоцтво № 638
Від 01 червня 2009 р.
Начальник управління
К.І.Чижмарь
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами
Київської регіональної
організації миротворців
протокол № 1
від 05 травня 2008 року

СТАТУТ
„Київської регіональної організації миротворців”
м. К и ї в
2008

1. Загальні положення
1.1. Цей Статут визначає організаційно-правові основи створення, діяльності та ліквідації Київської регіональної організації миротворців (у подальшому – «КРОМ»), структуру управління, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень.

1.2. «КРОМ» - регіональна громадська організація, яка на добровільних засадах об`єднує громадян України - учасників миротворчих операцій та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. «КРОМ» діє за місцевим статусом, а її діяльність поширюється на територію Київської області.

1.3. «КРОМ» набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, відповідно до законодавства України, має печатку з власною назвою, штампи, бланки з особистим найменуванням, рахунки в установах банків України, може мати власну символіку, яка затверджується загальними зборами засновників «КРОМ» та реєструється в установленому законом порядку.

1.4. «КРОМ» створено рішенням установчих зборів засновників (Протокол № 1 від 05 травня 2008 року).

1.5. Повне офіційне найменування:
• українською мовою – «Київська регіональна організація миротворців»;
• російською мовою – «Киевская региональная организация миротворцев»;
• англійською мовою – «Kiev Regional Organisation of Peacekeepers».
Скорочене офіційне найменування:
• українською мовою – «КРОМ»;
• російською мовою – «КРОМ»;
• англійською мовою – «KROP».
2.1.Основною метою діяльності «КРОМ» є задоволення та захист законних, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Головні завдання діяльності «КРОМ» є:
 сприяння створенню умов після службової реабілітації та працевлаштування членів організації;
 забезпечення інформаційної підтримки з питань працевлаштування членів організації;
 здійснення обміну інформацією та координування діяльності з аналогічними організаціями України та за її межами;
 забезпечення юридичної, моральної та матеріальної підтримки (за рішенням загальних зборів) членів організації;
 сприяння створенню передумов для активної діяльності та використання набутого досвіду миротворчих місій на користь суспільства у вихованні молоді на традиціях взаємодопомоги, злагоди, колективного співіснування.

2.3. Для виконання своїх статутних завдань «КРОМ» в межах чинного законодавства України і свого статуту може:
 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, володіти нерухомим та рухомими майном, коштами, тощо;
 розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 засновувати засоби масової інформації;
 здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ;
 створювати госпрозрахункові установи і організації в порядку встановленому законодавством України;
 засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
 для матеріального забезпечення своєї діяльності, згідно діючого законодавства, укладати відповідні угоди;
 виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органів;
 брати участь у суспільно-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
 взаємодіяти з політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, іншими організаціями, спілками та об`єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
 вносити свої пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для своєї діяльності;
 здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.

«КРОМ» може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України.
3. Члени «КРОМ», їхні права та обов'язки.
Порядок прийому до «КРОМ».
3.1. Членом «КРОМ» може бути дієздатний громадянин України - учасник миротворчих операцій в різних куточках світу, керівник підготовчих процесів миротворчих підрозділів і контингенту та будь-який колишній військовослужбовець, який визнає програмні документи, виконує вимоги статуту, та приймає участь у її діяльності.
3.2. Прийом до членів «КРОМ» здійснюється на підставі особистої письмової заяви. Рішення про прийняття в члени «КРОМ» приймається на загальних зборах простою більшістю голосів. Член «КРОМ» отримує відповідне посвідчення встановленого зразка. Членство «КРОМ» є фіксованим, порядок обліку визначається загальними зборами.
3.3. Члени «КРОМ» мають право:
 обирати та бути обраними до складу статутних керівних та структурних органів;
 вносити свої пропозиції до всіх органів «КРОМ»;
 брати участь у всіх видах діяльності «КРОМ»;
 висловлювати свою думку, щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;
 вільно виходити з «КРОМ» за власною письмовою заявою.

3.4. Члени «КРОМ» зобов'язані:
 виконувати вимоги цього Статуту та рішення загальних зборів;
 приймати участь у підготовці та проведенні усіх заходів, які проводить «КРОМ»;
 всебічно сприяти зміцненню авторитету «КРОМ», залученого до її лав нових членів;
 зміцнювати матеріальну основу «КРОМ», сплачувати внески.

3.5. Членство в «КРОМ» несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, расової чи релігійної ворожнечі.
3.6. За дії, несумісні з членством в «КРОМ», грубі порушення вимог Статуту, систематичне невиконання рішень керівного статутного органу, негідну поведінку, що компрометує звання члена «КРОМ» тощо, рішенням загальних зборів, прийнятим не менш як двома третинами присутніх, членство в «КРОМ» може бути припинено. За виключеним зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією у керівний статутний орган «КРОМ».
4. Порядок утворення та діяльності органів управління «КРОМ».

4.1. Найвищим керівним органом «КРОМ» є загальні збори, які проводяться не рідше одного разу на рік і на яких визначаються напрямки, форми і методи діяльності «КРОМ», забезпечується якісний та кількісний склад керівних органів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх. Збори вважаються легітимними, якщо в них бере участь більше половини членів «КРОМ».
4.1.1. До компетенції загальних зборів належить:
• визначення основних напрямів діяльності «КРОМ» і затвердження планів та звітів про їх виконання;
• затвердження річних результатів діяльності «КРОМ»;
• визначення організаційної структури «КРОМ»;
• створення, реорганізація та ліквідація створених установ і організацій, затвердження їх статутів та положень;
• визначають порядок обліку членів «КРОМ»;
• виключення з членів «КРОМ»;
• реалізація права власності на майно та кошти організації;
• прийняття рішення про припинення діяльності «КРОМ»;
• внесення змін до статуту «КРОМ»;
4.2. На загальних зборах «КРОМ» на дворічний термін обираються склад президії «КРОМ», її голова та заступники голови, ревізійна комісія «КРОМ», які підзвітні тільки загальним зборам «КРОМ».
4.3. Постійно діючим центральним статутним органом «КРОМ» являється Президія «КРОМ», яка здійснює керівництво над її поточною діяльністю.
4.4. Президія «КРОМ» вирішує усі питання діяльності «КРОМ», за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів.
4.5. Голова «КРОМ» є вищою посадовою особою та представляє «КРОМ» у взаємовідносинах з державними, політичними, громадськими та іншими організаціями. Голова організовує роботу «КРОМ» та виконання рішень загальних зборів, звітує, відповідає за використання коштів та майна, а також керує організацією в період між загальними зборами, скликає у разі необхідності загальні збори.
4.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю «КРОМ» здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа членів «КРОМ».
4.7. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок загальним зборам.
4.8. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс «КРОМ».
4.9. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам «КРОМ» або виявлені зловживання посадовими особами «КРОМ».
5. Кошти та майно «КРОМ».
5.1. Грошові кошти «КРОМ» формуються за рахунок:
 цільових внесків членів «КРОМ»;
 добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур, легалізованих об'єднань громадян;
 коштів, отриманих від господарської діяльності утворених установ, організацій.
5.2. Порядок сплати та використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів «КРОМ» регулюються спеціальним Положенням, затвердженим загальними зборами.
5.3. До власності «КРОМ» можуть належати будови, споруди, обладнання, інвентар, рухоме та нерухоме майно, інші засоби, необхідні для виконання програмних та статутних завдань, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
5.4. Кошти та майно використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
«КРОМ» веде у встановленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації та вносить до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.

6. Внесення змін і доповнень до статуту «КРОМ».
6.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів.
6.2. Про внесені зміни до статутних документів організація повідомляє легалізуючий орган в 5-денний термін.
7. Припинення діяльності «КРОМ».
7.1. Припинення діяльності Київської регіональної організації миротворців може бути проведено шляхом реорганізації, або її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
7.2. Рішення про реорганізацію або саморозпуск «КРОМ» приймається загальними зборами, якщо за нього проголосували не менш як дві третини присутніх.
7.3. Примусовий розпуск «КРОМ» може бути здійснений за рішенням суду.
7.4. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією «КРОМ», загальними зборами утворюється ліквідаційна комісія. Чисельний склад та порядок її обрання визначаються загальними зборами, а в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, судом.
7.5. Майно та кошти ліквідованої організації не можуть бути розподілені між її членами, а після задоволення усіх обґрунтованих майнових претензій, використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду направляється в доход держави.
7.6. Ліквідація вважається завершеною, а організація такою, що припинила свою діяльність, з часу, коли реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.

Голова
Київської регіональної організації миротворців В. В. ПОПОВИЧ

 

А Н К Е Т А - З А Я В А

члена Київської регіональної організації миротворців.

військове звання______________________

Прізвище, ім'я, по - батькові______________________________________

Час і країна проходження служби (роботи) в Місії____________________ _______________________________________________________________
Час проходження військової служби і остання посада у ЗС ____________
 ______________________________________________________________

Освіта __________________________________________________________
Нагороди________________________________________________________
Адреса проживання_____________________________________________
Телефон_________________________E-mail: _______________________

Клопотання.

   Прошу загальні збори Київської регіональної організації миротворців прийняти мене в члени організації. Зі статутом ознайомлений, визнаю і зобов'язуюсь виконувати.

Дата ______________


__________________ _____________________________
         (підпис)                                      (П.І.Б.)

 

 
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МИРОТВОРЦІВ