Центр миротворчества

Музей миротворчества он-лайн

Новости

Президент України запропонував Парламенту ухвалити закон "Про правовий статус учасникiв мiжнародних миротворчих операцiй i їх соцiальний захист"

09.04.2004

Президент України Леонiд Кучма запропонував парламенту ухвалити Закон “Про правовий статус учасникiв мiжнародних миротворчих операцiй i їх соцiальний захист”, що визначає гарантiї соцiального захисту цієї категорії військовослужбовців i членiв їхнiх сiмей, а також порядок оплати служби миротворцiв.

Проект пропонує встановити щорiчну разову грошову допомогу до Мiжнародного дня миротворцiв (29 травня), розмiр якої повинен визначити Закон “Про державний бюджет”.

Законопроектом передбачається впровадити низку соціальних гарантій для громадян цієї категорії. Зокрема, миротворцям при виконаннi їхнiх обов'язкiв у складi контингенту (персоналу) встановленi: щомiсячна грошова нагорода в іноземній валюті (i її пiдвищення залежно вiд клiмату або безпосередньої участi в розмiнуваннi мiсцевостi), збереження середньої зарплати на останньому мiсцi роботи, а також вислуга рокiв i трудовий стаж у розрахунку "мiсяць – за три".

Документ також обумовлює гарантiї для учасникiв мiжнародних миротворчих операцiй пiсля повернення в Україну. Такi гарантiї не надаються  вiйськовослужбовцям, що перебували у складi миротворчого контингенту (персоналу) менше трьох мiсяцiв або у разi їх повернення в Україну за невиконання або неналежне виконання обов'язкiв.

Миротворцям пiсля повернення додому гарантуватиметься: працевлаштування на посадi, не нижчiй вiд тiєї, яку обiймав ранiше; першочергове медичне обслуговування i право на поїздки в санаторiї i на курорти; право без черги купувати квитки на всi види транспорту; додаткова вiдпустка; право залишитися на роботi при скороченнi штатiв; право користуватися без черги послугами зв'язку; право на позачергове встановлення телефонiв.

Крiм того, миротворцi, згiдно iз законопроектом, мають отримати право на вступ поза конкурсом до вузiв i ПТУ, а також зарахування на курси для отримання професiї протягом 2 рокiв пiсля завершення їх участi в миротворчiй операцiї.

Миротворцям, що повернулися додому iнвалiдами, а також членам сiмей загиблих або зниклих безвiсти у складi миротворчого контингенту (персоналу), встановлена компенсацiя i страхова сума в порядку, визначеному урядом.

Для членiв сiмей загиблих або зниклих безвiсти миротворцiв передбаченi i iншi соцiальнi гарантiї.

Закон запропоновано ввести в дiю 1 сiчня 2005 року.

Довідка. Україна бере участь у миротворчих операцiях з 1992 року. Понад 20 тисяч українських миротворцiв виконували завдання в 10 миротворчих мiсiях. Сьогодні українськi вiйськовi миротворчі контингенти перебувають в Iраку, Косово, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Лівані.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=5631389

Центр миротворчества