Украинские миротворцы в Либерии
 

Главная

Место дислокации

Основные задания

Личный состав

Техника

Книга памяти

Статьи, воспоминания

 

 

                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2004 р. N 187
Київ

Про забезпечення діяльності українського
миротворчого контингенту та миротворчого
персоналу, що направляється до
Місії ООН у Ліберії

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 401 ( 401-2006-п ) від 30.03.2006
N 406 ( 406-2012-п ) від 23.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що:

1) фінансування витрат на забезпечення підготовки,
перевезення та утримання (крім грошових виплат у національній
валюті, зазначених у пункті 2 Порядку матеріально-технічного і
фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу
України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 963 ( 963-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 28, ст. 1328), українського миротворчого контингенту, що
направляється до Місії ООН у Ліберії (далі - контингент)
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству оборони для забезпечення участі у міжнародних
миротворчих операціях;

2) забезпечення військовослужбовців контингенту під час
переміщення до району виконання завдань продуктами харчування
здійснюється за нормою N 1 - загальновійськова, а у разі
неможливості забезпечення гарячими стравами - за нормою N 10 -
загальновійськовий набір сухих продуктів, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859; 2003 р., N 37,
ст. 1981);

3) у місцях розташування контингенту створюються запаси
продовольства з розрахунку шістдесят добових видач, з них десять
загальновійськових наборів сухих продуктів та питної води з
розрахунку тридцять літрів на кожного військовослужбовця.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 406
( 406-2012-п ) від 23.05.2012 }

3. Взяти до відома, що витрати на перевезення та забезпечення
діяльності українського миротворчого персоналу в складі Місії ООН
у Ліберії фінансуватимуться за рахунок ООН.

4. Державному казначейству вжити заходів до забезпечення
Міністерства оборони іноземною валютою для фінансування діяльності
контингенту.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 401
( 401-2006-п ) від 30.03.2006 }

 

Музей миротворчества он-лайн

Центр миротворчества