Украинские миротворцы в Либерии
 

Главная

Место дислокации

Основные задания

Личный состав

Техника

Книга памяти

Статьи, воспоминания

 

 

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про схвалення рішення Президента України
щодо направлення миротворчого контингенту
для участі України в Місії Організації
Об'єднаних Націй у Ліберії

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Схвалити рішення Президента України щодо направлення
миротворчого контингенту для участі України в Місії Організації
Об'єднаних Націй у Ліберії ( 1279/2003 ).

Взяти до відома, що мандат Місії ООН у Ліберії, визначений у
Резолюції Ради Безпеки ООН N 1509 (2003 р.) ( 995_b92 ),
не передбачає участь миротворчого контингенту ООН у бойових діях.

Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в зазначеній
миротворчій операції, здійснювати за рахунок коштів Державного
бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією
Об'єднаних Націй.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 9 грудня 2003 року
N 1355-IV

 

Музей миротворчества он-лайн

Центр миротворчества