Украинский контингент в Ираке
 

Мильченко О. М., заступник начальника Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національний Університет Оборони України (м. Київ)

Каменцев Д. С., начальник відділення міжнародного військового співробітництва Академія сухопутних військ (м. Лівів)

ІСТОРІЯ УЧАСТЇ УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОЇ МІСІЇ НАТО В РЕСПУБІЛЦІ ІРАК ТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ ІРАКУ ЩОДО СТВОРЕННЯ МІЦНОГО СЕКТОРА БЕЗПЕКИ В КРАЇНІ ШЛЯХОМ ТРЕНУВАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ СИЛАМ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ.

 

Блаженні миротворці, бо вони будуть наречені синами Божими

Святої Іоанн Златоуст

 

Стаття присвячена історії участі України у міжнародній миротворчої операції у республіці Ірак у складі Тренувальної місії НАТО. Розкрито значний внесок українського миротворчого персоналу ( далі УМП) щодо створення міцного сектора безпеки в країні. Кроткий аналіз воєнно-політичної обстановки в Іраку протягом 2001 року. Основні завдання, які виконувались у місії, безпосередньо основні завдання українського миротворчого персоналу. Досягнення українського миротворчого персоналу у підготовці представників Іракських сил безпеки.

Ключеві слова: Участь представників Збройних Сил України у діяльності Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак (далі ТМН-І),основні завдання українського миротворчого персоналу у ТМН-І, д осягнення УМП.

Статья посвящена истории участия Украины в международной миротворческой операции в республике Ирак в составе Тренировочной миссии НАТО. Раскрывается значительный вклад УМП в области создания сильного сектора безопасности в стране. Краткий анализ военно-политической обстановки в Ираке на протяжении 2001 года. Основные задачи, которые выполнялись в миссии, непосредственные основные задачи украинского миротворческого персонала. Достижения УМП в подготовке представителей иракских силовых структур.

Ключевые слова: Участие представителей Вооруженных Сил в деятельности Тренировочной миссии НАТО в республике Ирак, основные задачи УМП у ТМН-І . Основные достижения УМП.

The article describes the history of the participation of Ukrainian peacekeepers in NATO Training mission in Iraq (NTM-I) and their significant contribution in the establishing of the security sector in the country. A short analysis of the police situation in Iraq during 2011 year. The main tasks and achievements of Ukrainian peacekeepers in the preparation of the representatives of Iraqi security forces.

Keywords: participation of Ukrainian peacekeepers in NATO Training mission in Iraq , main tasks and achievements of Ukrainian peacekeepers.

Постановка проблеми “Усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи зобов'язання як держави члена Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, поглиблюючи співробітництво у сфері безпеки з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору, Україна розглядає участь у міжнародній миротворчій діяльності як важливу складову своєї зовнішньої політики” [1].

Актуальність Сьогодні Україна прагне активно розвивати взаємовигідні відносини з державами, міжнародними організаціями на двосторонній (багатосторонній) основі. Стратегічною метою України є європейська інтеграція. Україна продовжуватиме конструктивне партнерство з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку Збройних Сил України є підвищення рівня їх сумісності зі збройними силами країн НАТО та подальша участь у міжнародних миротворчих операціях.

Мета наукової статті зробити короткий аналіз участі українського миротворчого персоналу у Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак (далі – ТМН-І), розкрити напрями діяльності та визначити внесок представників ЗСУ у врегулюванні небезпечних конфліктів відновленні правопорядку та захисту прав людини, участь у створенні міцного сектору безпеки шляхом тренування, устаткування та надання технічної допомоги силам безпеки республіці Ірак.

 

Історія участі у ТМН-І:

ТМН-І була створена НАТО 14 серпня 2004р. на прохання тимчасового Іракського Уряду відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1546.

Країни, які брали участь у міжнародній миротворчій операції, склад сил та засобів: Албанія, Болгарія, Данія, Естонія, Угорщина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Туреччина, Україна, Великобританія, США. Склад представників змінювався, загальна кількість персоналу ТМН-І не перевищувала 237 осіб.

Участь Збройних Сил України у діяльності ТМН-І розпочалася з направлення у лютому 2006 року до Іраку 3 офіцерів Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України від 30.11.05 № 1675/2005 – який визначав направлення до Іраку миротворчого персоналу України загальною чисельністю до 50 військовослужбовців.

З часом, у листопаді 2008 року до складу ТМН-І було додатково направлено ще 7 військовослужбовців Збройних Сил України.

З огляду на прийняття в жовтні 2011 року нової організаційної структури ТМН-І та виділення Україні додаткових посад, в листопаді
2011 року загальну чисельність УМП було збільшено до 10 військовослужбовців.

Мета місії (операції): метою ТМН-І було надання допомоги Іраку щодо створення міцного сектора безпеки в країні шляхом тренування, устаткування та надання технічної допомоги силам безпеки країни. Діяльність місії було зосереджено на тренуванні, консультативній діяльності і наставництві середньої и вищої ланки персоналу органів управління і сил безпеки, створення стійкої системи військового управління на оперативному і стратегічному рівнях; забезпечення тренувальних програм Іраку під проводом національних фахівців.

Місце проведення: на протязі звітного року діяльність ТМН-І здійснювалась в 6 районах:

  • Штаб Місії був розташований на передовій операційній базі «Юніон-3» (FOB UNION-III) в «Інтернаціональній зоні» м. Багдад. Особовий склад Місії виконував завдання в межах «Інтернаціональної зони» - проведення тренувань, здійснення дорадницько-консультативної діяльності, всебічне забезпечення діяльності всіх підрозділів Місії;
  • Передова оперативна база Ар-Рустамія (FOB Ar Rustamiyah). ТМН-І надавала радницько-інструкторську допомогу адміністрації та викладацькому складу військової академії ЗС Іраку, Об`єднаного штабноого коледжу, Оборонного коледжу, а також батальйону охорони баз в Ар-Рустамії, передача повноважень ІСБ було здіййснено у вересні 2011 року;
  • Табір Даблін (Camp Dublin) був розташований в межах комплексу баз «Вікторі» (район міжнародного аеропорту м. Багдад (Baghdad international airport\BIAP)). На базі цього табору інструкторські підрозділи італійських карабінерів (два взводи) здійснювали тренування підрозділів іракської федеральної поліції, передачу повноважень іракської федеральної поліції було здійснено на протязі листопаду 2011 року;
  • Передова оперативна база «Шилд» (FOB Shield) була розташована в «червоній зоні» на лівому березі р. Тігр в м. Багдад. З цієї бази мобільна група радників-консультантів\МГРК (Mobile Advisory and mentoring Team\MAMT) НАТО надавала консультативно-дорадчу допомогу персоналу НКЦ МВС Іраку, передачу повноважень іракської стороні було здійснено у квітні 2011 року;
  • Об’єднаний оперативний центр\ООЦ Міністерства оборони (Ministry of Defense Joint operations Centre\MOD JOC) і Національний оперативний центр\НОЦ прем’єр-міністра (Prime Minister’s National operations center\PM NOC) які розташовані в «Інтернаціональній зоні» м. Багдад. Офіцери МГРК СВРК ТМН-І надавали консультативно-дорадчу допомогу персоналу вказаних центрів, передачу повноважень іракської стороні було здійснено у лютому 2011 року;
  • Регіональний центр підготовки Таджи (Regional Training Centre Taji). На базі цього центру передова група ТМН-І здійснювала тренувальну та консультативну допомогу персоналу і курсантам на курсах старшого сержантського складу, прапорщіків та офіцерів на курсі підготовки штабів бойових підрозділів.

 

Основні завдання, які виконувались у Місії:

тренування та підготовка особового складу іракської національної поліції;

надання дорадчої допомоги визначеним операційним центрам (Національний операційний центр Офісу Прем`єр-Міністра Іраку (PM NOC), Об`єднаний операційний центр Міністерства оборони Іраку (MOD JOC), Національний координаційний центр Міністерства внутрішніх справ Іраку (MOI NCC), виконання цих завдань було закынчено у квитні 2011 року;

підготовка програм та навчання особового складу іракських сил безпеки у військових навчальних закладах Іраку ((Військова академія Аль-Рустамія – надання допомоги закінчено у вересні 2011 року), Національний коледж оборони, Об`єднаний штабний коледж, Оборонний лінгвістичний інститут);

організація проведення курсів для персоналу Іракських сил безпеки в країнах – членах Альянсу та країнах-партнерах;

організація поставок озброєння, військової техніки та обладнання що надходить у рамках добровільної допомоги країн-членів Альянсу;

організація та проведення тренування та навчання сержантського складу збройних сил Іраку;

організація підготовки штабів бойових підрозділів Іракських сил безпеки рівня батальйон-бригада;

організація та проведення курсів з мовної підготовки;

дорадча допомога у створенні сучасної системи освіти силових структур та інше.

 

Безпосередньо основні завдання українського миротворчого персоналу у ТМН-І були:

тренування та підготовка особового складу іракської національної поліції;

підготовка програм та навчання особового складу іракських сил безпеки у військових навчальних закладах Іраку (Військова академія Аль-Рустамія, Національний університет оборони, Об`єднаний штабний коледж, Оборонний лінгвістичний інститут) та за кордоном;

планування, організація та проведення підготовки сержантського складу збройних сил Іраку;

висвітлення діяльності Місії у засобах масової інформації.

Українські офіцери працювали військовими радниками в Національному оперативному центрі офісу - прем’єр Міністра Іраку, Об’єднаному оперативному центрі МВС Іраку. Вони приймали активну участь у розробленні оперативних процедур, як на тактичному та на стратегічному рівні. Здійснювали організацію та приймали участь у командно-штабних навчаннях на стратегічному рівні.

Також на представників України було покладено одне з найвідповідальніших завдань ТМН-І – підготовка старшого сержантського складу та проведення курсів штабів бойових підрозділів для офіцерів рівня командира батальйону. Посаду керівника відділу, що відповідав за цей сектор діяльності місії, обіймав український полковник. Під його керівництвом знаходилися два підполковника при штабі Місії у Багдаді – представники України та Угорщини та 8 військовослужбовців з України, Литви, Великобританії, Болгарії та Естонії, що безпосередньо проводили підготовку іракських військовиків у Тренувальному центрі, місті Таджі.

 

Военно – політична обстановка Іраку у 2011 році.

Протягом 2011 року в Іраку зберігалася складна воєнно-політична обстановка. Екстремістські угрупування різної орієнтації активізували свою діяльність, регулярно здійснюючи теракти і збройні напади в багатьох районах країни. Нестійкість зберігалась у внутрішньополітичній ситуації в Іраку.

Ситуація у сфері безпеки в Іраку у 2011 року залишалася нестійкою з елементами напруженості в окремих районах країни. Але у той же час число великих терактів в жовтні зменшилася, в порівнянні з вереснем, однак загальне число різних акцій насильства в країні залишалось високим. За оцінкою американського військового командування, "Ірак все ще залишається небезпечною країною".

Станом на 1 грудня 2011 року в силових структурах Іраку значилося близько 806,6 тис. осіб, в т. ч. у збройних силах 271,4 тис. осіб, у різних структурних підрозділах МВС - 531,0 тис. осіб, а в Іракських спеціальних оперативних силах (підпорядковуються безпосередньо главі уряду) - 4,2 тис. осіб. У сухопутних військах Іраку числилось 262,7 тис. осіб, у ВПС - 5,1 тис. осіб і у ВМС - 3,6 тис. осіб. В іракській поліції числилось 302 тис.осіб, у федеральній поліції (аналог внутрішніх військ) - 44 тис. осіб, у прикордонній поліції - 60 тис. осіб, в поліції з охорони нафтових об'єктів - 30 тис. осіб і в збройних формуваннях з охорони різних об'єктів - 95 тис.осіб.

Мандат на перебування Тренувальної місії НАТО у Іраку завершувався 31 лютого 2011 року. І хоча офіційний Багдад запросив НАТО продовжити роботу місії ще на два роки, підписанню відповідної угоди перешкодили певні юридичні аспекти. Керівництво Іраку твердо прийняло рішення, що громадяни інших країн, як і прописано у Конституції країни, не можуть користуватися такими правами, як судовий імунітет. Керівництво НАТО з повагою віднеслося до рішення суверенної держави, і 12 грудня 2011 року Рада Північноатлантичного Альянсу заявила про вивід місії.

Ураховуючи прийняття 12.12.11 Північноатлантичною Радою НАТО рішення про згортання діяльності та виведення ТМН-І, 24.12.11
9 військовослужбовців УМП повернулися до України [ 2 ] .

 

Досягнення   українського миротворчого персоналу у підготовці у підготовці старшого сержантського складу та офіцерів рівня батальйон-бригада Іракських сил безпеки.

У цілому рівень підготовки представників ЗС України представниками Місії у ході роботи був оцінений, як «відмінний» (“outstanding”).

За цей час українським миротворчим персоналом було підготовлено 575 осіб старшого сержантського складу у якості інструкторів навчальних центрів та головних сержантів підрозділів, ще 400 офіцерів завершили курси з підготовки штабів бойових підрозділів.

У березні 2012 року відбулось запрошення та участь представника Навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України в засіданні Робочої групи Військового комітету НАТО з питань військового співробітництва у форматі країн Євроатлантичного партнерства.

Представником навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України (старшим УМП у ТМН-І у період 2010-2011 року полковником Мильченко О.М.) було зроблено доповідь “Участь миротворчого персоналу Збройних Сил України у діяльності Тренувальної місії НАТО в Іраку: отриманий досвід та вивчені уроки”.

Результатами участі в заході було інформування натовської сторони щодо поточного стану підготовки миротворчого персоналу та визначення перспектив внеску Збройних Сил України у систему освіти, впровадження набутого досвіду миротворчого персоналу ЗСУ у навчальний процес підготовки миротворчого персоналу у рамках програми ПЗМ, а також створення системи узагальнення досвіду проведення військових навчань і участі в операціях з підтримки миру, сертифікація курсів (спільно з експертами НАТО) за миротворчою тематикою навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України та Міжнародного центру миротворчості і безпеки м. Старичи Львівська область .

Представниками Військового комітету НАТО з питань військового співробітництва було визначено значний внесок представників ЗСУ в створенні міцних сил безпеки Іраку та підтриманню миру у зоні конфлікту.

 

Висновок.

  • Участь українського миротворчого персоналу у міжнародної миротворчої діяльності підвищує імідж ЗСУ та України як держави яка виконує свої міжнародні забовязання по підтриманню миру у зонах воєнних конфліктів, дозволяє отримувати унікальний досвід військовослужбовців ЗСУ, який впливає на зміну ментальності особового складу, спонукає вносити зміни у повсякденну діяльність військ, у підготовку контингентів та навчальний процес підготовки миротворчого персоналу.
  • Сьогодні можна з впевненістю сказати, що шість років перебування жовто-блакитного прапору серед прапорів інших країн місії принесли – роки досягнень та позитивних змін. Українські миротворці заслужили високу повагу Іракського військового керівництва працюючи радниками при Міністерстві Оборони та міжвідомчих оперативних центрах Республіки Ірак. За ці роки більш ніж 60 офіцерів отримали неоціненний досвід роботи у багатонаціональному середовищі. Україна продемонструвала себе надійним та рівним партнером НАТО. І ця робота українських миротворців, безперечно, стане у майбутньому основою для нових міцних, довірливих відносин між Україною, Європою та Близьким Сходом вже в соціальній, культурній та економічній площинах.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

1. Указ президента України про рішення Ради національної безпеки оборони України від 24 квітня 2009 року "Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України".

2. Web site : Український мілітарний портал http://www.mil.in.ua/novyny/troye-ukrayinskych-myrotvortsiv-povernulysya-na-batkivschynu-z-iraku .

3. Web site : Allied Joint Command Forces ( JFC ) Naples http://www.jfcnaples.nato.int/

4. Web site : Aswat Al Iraq http ://en .aswataliraq .info /

5. Звіт щодо результатів участі представника Збройних Сил України в засіданні в форматі Робочої групи Військового комітету НАТО в форматі Євроатлантичного партнерства (ЄАП) 9 березня 2012 року м. Брюссель (Королівство Бельгія), МЗС України.

Статьи, воспоминания

Музей миротворчества он-лайн

Центр миротворчества